Wij zagen uw trap op maat

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, animatie en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrapRestyle. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van TrapRestyle of diens wettelijke vertegenwoordiger. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden. De gegevens op deze website benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van producten afwijken van de in Nederland geldende standaard en leverbare uitvoeringen.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker van deze website is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van TrapRestyle.

Aansprakelijkheid

Deze website van TrapRestyle is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld! Mochten desondanks onjuistheden in deze website staan, kan TrapRestyle hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. TrapRestyle  is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van uw bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat TrapRestyle opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. TrapRestyle behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen en specificaties. Eventuele aanbiedingen op deze website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van prijswijzigingen van bevestiging.

Hyperlinks

TrapRestyle wordt regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. TrapRestyle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbindingen naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkele standpunt in tegenover de inhoud of bestaan ervan. TrapRestyle is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites